Kerkpad onbegaanbaar door gebrek aan onderhoud

Bijna twee jaar geleden nam toenmalig burgemeester Annemieke Vermeulen de omleiding van het Kerkpad in gebruik. Het pad is bestemd voor wandelaars, rolstoelers, mensen met een rollator en mensen met een kinderwagen. Hoewel het laatste woord over het Kerkpad nog niet is gezegd, is de omleiding nagenoeg dichtgegroeid en het wandelpad verdwenen. De Stadspartij wil graag van burgemeester en wethouders weten waarom het wandelpad niet wordt onderhouden.

Vanaf het voorjaar attenderen wandelaars de gemeente al op deze situatie, helaas zonder resultaat. Op de foto links de situatie zoals het was en rechts de huidige situatie. Het wandelpad is bijna verdwenen. Wandelaars gebruiken daarom in toenemende mate het Kerkpad.


We hebben de volgende vragen aan het college:

1. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud: de gemeente of de betreffende boer?

2. Als de betreffende boer verantwoordelijk is: welke afspraken tussen gemeente en boer zijn er gemaakt over het onderhoud? En waarom wordt het pad niet onderhouden?

3. Als de gemeente verantwoordelijk is: waarom wordt de omleiding niet onderhouden, zodat wandelaars, rolstoelers en mensen met een rollator of kinderwagen het weer kunnen (blijven) gebruiken?

4. Wanneer kan iedereen het pad weer gebruiken?

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.